Tko je tko

Festival dječje knjige Monte Librić

Organizator
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

Suorganizatori
Castropola d.o.o.

 

 

PROGRAMSKI ODBOR MONTE LIBRIĆA

Magdalena Vodopija, Slavica Ćurković, Mauricio Ferlin, Dubravka Težak, Silvio Forza

SLAVICA ĆURKOVIĆ

SLAVICA ĆURKOVIĆ

direktorica Festivala dječje knjige Monte Librić
Diplomirala je Filozofskom fakultetu u Zagrebu – Odsjeku za pedagogijske znanosti i Visokoj učiteljskoj školi u Puli. U Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri, dugi niz godina bavila se organizacijom Sa(n)jma knjige u Istri i Festivala Polis. Sada je glavna organizatorica Sa(n)jma knjige u Istri, koordinatorica i tajnica knjižne nagrade Kiklop te direktorica Festivala dječje knjige i autora Monte Librić. Nositeljica je i ideje Pustolovnog ljeta s Monte Librićem.

MAGDALENA VODOPIJA

MAGDALENA VODOPIJA

savjetnica
Sudjelovala je u organizaciji i programima mnogih kulturnih i estradnih manifestacija u Puli i Istri, a 1990. godine utemeljila je knjižaru Castropola (zajedno s ocem Boškom Obradovićem i Zoranom Vodopijom), pet godina kasnije pulski Sajam knjige u Istri i potom Udrugu Sa(n) jam knjige u Istri koja organizira Sa(n)jam knjige u Istri, Festival dječje knjige Monte Librić, Knjižnu nagradu Kiklop i festival Polis – Jadran – Europa.

TINA ZENZEROVIĆ

TINA ZENZEROVIĆ

voditeljica prodaje
Apsolventica na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer Modni dizajn. Do 2011. godine radila je u programskom djelu Sajma organizacijske poslove, od 2012. radi kao pomoćnica voditeljica prodajnog dijela Sajma, a od 2013. kao voditeljica prodaje Festivala dječje knjige Monte Librić.

REA KORANI

REA KORANI

glavna organizatorica i voditeljica programa
Apsolventica je talijanskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Jurija Dobrile u Puli. Od 2006. godine angažirana je u Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri, kao koordinatorica festivalskog programa i knjižne nagrade Kiklop i kao voditeljica usluge smještaja gostiju. Od 2012. godine je glavna organizatorica Festivala dječje knjige Monte Librić, moderatorica programa i kreatorica festivalskih glazbenih najava. Voditeljica je i edukatorica na Pustolovnom ljetu s Monte Librićem.

MAURICIO FERLIN

MAURICIO FERLIN

autor vizualnog identiteta
Diplomirao je dizajn na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se dizajnom, scenografijom i video stvaralaštvom za što je višestruko je nagrađivan. Autor je imena Sa(n)jam knjige u Istri, a od 2001. godine stalni je suradnik Sajma i odgovara za njegov vizualni identitet. Od 2008. godine zaslužan je za vizualni identitet Monte Librića.

IRIS MOŠNJA

IRIS MOŠNJA

izvršna organizatorica i voditeljica programa
Apsolventica hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Od 2006. godine radi u prodajnom dijelu Sajma knjige u Istri, a od 2010. kao koordinatorica festivalskog programa Sajma i Festivala dječje knjige Monte Librić. Voditeljica je i edukatorica na Pustolovnom ljetu s Monte Librićem.

MARKO BOLKOVIĆ

MARKO BOLKOVIĆ

voditelj tehnike
Završio je SAE Institute u Ljubljani, smjer inženjer zvuka. Od 2009. godine voditelj je tehnike Sa(n)jma knjige u Istri i Festivala dječje knjige Monte Librić. Kao voditelj tehnike radi i za festivale: PUF, Media Mediterranea, Sedam dana stvaranja i festival Polis.

 

MIODRAG KALČIĆ

urednik kataloga i internetskih stranica
Diplomirao je fiziku, stalni je suradnik programskih i inih odbora, pisac tekstova i (ko)autor slogana, urednik kataloga i web stranica Sajma knjige u Istri od 1998. godine.