Tone & Tonka

19.03.2016

TONE & TONKA

Zabava za djecu

 

 

Ove godine u popodnevnim satima družimo se s Tonetom & Tonkom.

Tone je visok, a Tonka niski zvuk, a kada su zajedno ne može ih spojiti niti jedan violinski ključ. I dobro da je tako, jer oni nisu ni za pravila ni za forme, oni nam sviraju i pjevaju onako – iz fore. Tone & Tonka zapravo su Sedina i Miroslav Cerovac, s kojima ćemo se na Monte Libriću družiti svako popodne u dinamičnoj igri koja spaja knjigu, čitanje i poeziju sa zvukom, ritmom i rimom.

 

19. – 24. travnja 2016.

Od 16.30 do 17.00 i od 17.30 do 18.00 sati 

TERASA CIRCOLO