Rezervacije za škole i vrtiće

Dolazak škola i vrtića na jutarnje programe Monte Librića potrebno je prethodno najaviti putem e-maila: emina@sanjamknjige.hr ili na tel. 099 376 2460