Radionica japanskog jezika uz anime

Literarno – animirana radionica

Voditelji: Irena Srdanović, Keiko Kikumoto, Marin Yamashita i studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Na radionici su polaznici naučili kako se koriste interaktivne anime namijenjene početnicima u učenju jezika. Uz pomoć japanskih lektorica i studenata studija Japanskog jezika i kulture u Puli, naučili su osnovne pozdrave i način predstavljanja na japanskom jeziku kao i prepoznati i neka osnovna slova japanskog kana pisma te nekoliko riječi. Uz upoznavanje zanimljivih anime likova sudjelovali su u kratkim dijalozima i ponešto naučili o japanskim onomatopejama kao što su, primjerice, pika pikachūchū, i slično. (Snimila: Irena Radola Dragaš)