Pale sam na svijetu / Pale solo al mondo

 

Produkcija: Teatar Naranča

Produzione: Teatar Naranča

Teatar Naranča uprizorio je svevremensku priču danskog pisca Jensa Sigsgaarda Pale sam na svijetu. Tko barem jednom nije sanjao da je sam na svijetu? Ili bolje rečeno: tko nije sanjao da mu je na raspolaganju cijeli materijalni svijet i da nema nijednog drugog ljudskog bića s kojim bi ga morao dijeliti? Nema Drugog koji bi govorio što se mora činiti, nema pravila koja treba poštovati. Pale se budi u svijetu bez buke, otkriva da je sam kod kuće, izlazi i primjećuje da su ulica, autobusi, supermarket i trgovina igračkama potpuno prazni. Živjeti slobodu!, prvotna mu je misao jer može jesti kolača koliko želi, ukrasti voće, gaziti po travnjaku,voziti kamion, uzeti sav novac iz banke i kupiti sve što poželi. Ali, koliko dugo ta sreća može trajati? Toliko koliko je potrebno da shvati da je svijet dosadan i beskoristan bez nekog s kim bi ga podijelio. 

Il Teatar Naranča porta in scena la bellissima storia di Jens Sigsgaard - Pale solo al mondo. Chi di noi non ha sognato almeno per una volta di essere solo al mondo, senza che qualcuno ci venga a dire cosa dobbiamo fare e nessuna regola da dover rispettare? Pale si sveglia in un mondo senza rumori, scopre di essere solo in casa e ben presto scopre che anche fuori, la strada, gli autobus, il supermercato, il negozio di giocattoli… tutto è vuoto. Evviva la libertà! Questo è quello che pensa Pale, perciò può fare, prendere, mangiare qualsiasi cosa, guidare un camion, appropriarsi di tutti i soldi della banca, comprare tutto quello che desidera. Ma questa felicità quanto puo’ durare? Il tempo di accorgersi di quanto il mondo sia noioso e inutile senza che ci sia qualcuno con cui dividerlo.