Dan za knjižničare

Utorak, 9. travnja 2019. 

 

13.00 Dan za knjižničare

Sa(n)jam knjige u Istri, Giardini 2 

Otvorenje 

Od Monte Librića do Monte Librića

Predstavlja: Miroslava Vučić