Tko je tko

Festival dječje knjige Monte Librić

Organizator
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

Suorganizator
Castropola d.o.o.

Zajednica Talijana Pula/Comunità degli Italiani di Pola 

Programski odbor

Tamara Brussich, Slavica Ćurković, Liana Diković, Iris Mošnja

 

 

SLAVICA ĆURKOVIĆ

SLAVICA ĆURKOVIĆ

direktorica Festivala dječje knjige

 

MAGDALENA VODOPIJA

MAGDALENA VODOPIJA

savjetnica

 

DORIS BLAŠKOVIĆ

DORIS BLAŠKOVIĆ

glavna organizatorica i voditeljica ureda za goste

 

VLATKA BALINČIĆ

VLATKA BALINČIĆ

voditeljica prodaje

 

DENIS BRANDEIS

DENIS BRANDEIS

pomoćnik voditeljice prodaje

 

 

IRIS MOŠNJA

IRIS MOŠNJA

voditeljica programa i odnosa s javnošću

 

 

JAN FRANJUL

JAN FRANJUL

voditelj i koordinator programa

 

MATKO PLOVANIĆ

MATKO PLOVANIĆ

grafičko i scensko oblikovanje Monte Librića


GORDANA TRAJKOVIĆ

GORDANA TRAJKOVIĆ

Baka Librić, voditeljica programa Priča za laku noć 

 

SEDINA CEROVAC

SEDINA CEROVAC

Una Libar, voditeljica programa Priča u šest