Tema 13. Monte Librića

28.02.2020

Tema: Sretan broj 

 13. Festival dječje knjige Monte Librić 

od 20. do 26. travnja 2020. 

 

Brojevi oduvijek uznemiruju ljudski duh, ali isto tako izazov su i poticaj mašti. Mnogi stari narodi brojevima su pridavali magijsku snagu i simboličke sadržaje. S druge strane brojevi su ogledalo savršenosti, donose sklad i određene životne zakonitosti. Od najranije dobi dijete se razvija uz brojeve, od brojalica do pjevanja pjesmica, od rođendana do rođendana i do “teškog mozganja” u učionicama. Mogli bismo reći da je svako odrastanje posebna i vrlo složena računska operacija u kojoj svatko od nas ima neki svoj tajni i sretan broj.   

A mi smo odlučili da naš sretan broj ove godine bude upravo broj 13. Na taj put naveo nas je redni broj ovogodišnjeg Monte Librića, odnosno broj trinaest koji ima mnogobrojna simbolička značenja, kao što to imaju i mnoge brojke u bajkama i pričama za djecu.

Zašto baš Snjeguljica i 7 patuljaka? Zašto baš Vuk i 7 kozlića? Zašto iza 7 mora, planina i gora? Zašto baš 3 praščića ili 3 Zlatokosina medvjedića? Zašto baš 3 pera? Zašto s 12 godina Matovilka postaje najljepša? Zašto baš Alibaba i 40 razbojnika? 

Uostalom, brojevi u svojoj definiciji jesu riječi. Riječi koje nam koriste da bismo označili količinu nečega ili koje je što u poredku. U gramatičkom smislu pobliže objašnjavaju jedninu ili množinu onoga što označavaju imenice. No u matematičkom smislu brojevi su cijeli naš svijet i kozmos koji nas okružuje. Veliki Einstein rekao je jednom da je čista matematika, na svoj način, poezija ideja logike. Poznavanje brojeva jedan je od temelja na kojima počiva današnje društvo, a suvremeni svijet kojeg sada živimo iziskuje da se brojevima bavimo, bez iznimke, svakodnevno. Poznato je da je matematički jezik opći jezik bilo koje znanosti, jezik simbola. Tako ćemo se i mi ovoga puta baviti ovom važnom znanošću i potrudit ćemo se da brojevi na Monte Libriću budu brbljavi i raspjevani, ozbiljni i neozbiljni, kvrgavi i rasklimani, žuti i plavi i šareni po glavi.

 

Prethodna / Sljedeća