U slučaju kiše programi će se održavati u Zajednici Talijana Pula - Circolu.

MONTE LIBRIĆ organizira

 

Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

Giardini 2
52 100 Pula, Hrvatska

MB: 1852418
OIB: 02651759188

IBAN ŽIRO: HR 7023600001101792622

tel: +385 52 222 865
tel./fax: +385 52 216 159

info@sanjamknjige.hr
monte.libric@sanjamknjige.hr

Castropola d.o.o.

Giardini 2
52 100 Pula, Hrvatska

MB: 03572005
OIB: 11635881659

IBAN ŽIRO: HR 2123600001101610659

tel: +385 52 218 197
tel./fax: +385 52 216 159

prodaja@sanjamknjige.hr

 

 

Slavica Ćurković

Direktorica Monte Librića / Monte Librić Director

slava@sanjamknjige.hr

 

Odnosi s javnošću/Public Relations

pr@sanjamknjige.hr