U slučaju kiše programi će se održavati u Zajednici Talijana Pula - Circolu.

Tko je tko

Festival dječje knjige Monte Librić

Organizator
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

Suorganizator
Castropola d.o.o.

Zajednica Talijana Pula/Comunità degli Italiani di Pola 

Programski odbor

Tamara Brussich, Slavica Ćurković, Liana Diković, Denis Brandeis Fiala, Iris Mošnja

 

 

SLAVICA ĆURKOVIĆ

SLAVICA ĆURKOVIĆ

direktorica Festivala dječje knjige

 

MAGDALENA VODOPIJA

MAGDALENA VODOPIJA

savjetnica

 

EMINA POPOVIĆ STERPIN

EMINA POPOVIĆ STERPIN

glavna organizatorica

DENIS BRANDEIS FIALA

DENIS BRANDEIS FIALA

voditelj prodaje

 

 

IRIS MOŠNJA

IRIS MOŠNJA

odnosi s javnošću

GORDANA TRAJKOVIĆ

GORDANA TRAJKOVIĆ

Baka Librić

 

SEDINA CEROVAC

SEDINA CEROVAC

voditeljica programa (Librica)