U slučaju kiše programi će se održavati u Zajednici Talijana Pula - Circolu.

Rezervacije za škole i vrtiće

Javite nam se na e-mail: monte.libric@sanjamknjige.hr.