U slučaju kiše programi će se održavati u Zajednici Talijana Pula - Circolu.