Più che una storia: Jadranka Ostić, Sandra Kušević - Le rane / Le tartarughe